foto
Terese Kvalvik (til venstre) og Renate Hammer har stått på litt ekstra de siste dagene. Foto: Trond Hammervik

– Vi har hørt at ballen vår har havna i både Drammen og Thailand