Etter årelang konflikt er det enighet om havneanlegget