Ber om mottak også av kasserte småbåter og smittefarlig avfall