Frøyas plan åpner for at det kan legges oppdrett der. - Da er det planen det er noe feil med