SMIL-ordningen (Spesielle miljøtiltak i landbruket) skal endres i år. Man må ha berettiget produksjonstilskudd for å motta ordningen. Men forskrift om miljøplan som som tidligere skal ha vært obligatorisk, skal nå avvikles.

Ellers er Landbruksdirektoratet i gang med en ny revisjon som skal på høring.

Skal du søke om SMIL-ordningen på Hitra er søknadsfristene 1.mai og 1. september opplyser kommunen på sin hjemmeside.