Hitterværingen John Arne Ulvan er konsernsjef i Felleskjøpet Agri som de siste årene har investert nærmere 3 milliarder kroner i norsk landbruk. De neste årene skal det investere ytterligere flere hundre millioner i landbruket i Midt-Norge.

Som et ledd i å etablere morgendagens klimaeffektive kraftfôrindustri vil både nåværende og nye lokasjoner i regionen bli vurdert som utgangspunkt for ny fabrikkstruktur i et større investeringsprosjekt som utredes for beslutning første halvår 2018.

I tillegg skal avdelingsstrukturen styrkes for å møte konkurransen i maskinmarkedet og fortsette veksten i detaljhandel.

Kjerneområde

– Trøndelag er et kjerneområde for Felleskjøpet Agri og en av de viktigste landbruksregionene i Norge. Felleskjøpet har investert betydelig i norsk landbruk de siste årene. For å ytterligere styrke vår konkurransekraft planlegger vi en opprustning også i Midt-Norge. Vi skal møte fremtidens krav til kvalitet og sortiment fra husdyrbønder i regionen, sier John Arne Ulvan.

– For å levere produkter helt i verdenstoppen er norske bønder og norsk matproduksjon avhengig av godt kraftfôr. Vii er og skal være ledende på kraftfôr i Norge. Utvikling av ny teknologi og grønne investeringer er fremtiden i næringen. En kommende nysatsing i Midt-Norge vil bygge på denne tankegangen, forteller Ulvan.