20 år siden gartneriet ble nedlagt. Nå startes ny drift