Torbjørn (81) bygget Hitras første settefiskanlegg med enkle midler