Mens resultatet før skatt endte på 492 millioner i fjor, synker det til 390 millioner for Marine Harvest for tredje kvartal i år, skriver Stavanger Aftenblad.

Økende kostnader til bekjempelse av lakselus, skal være blant årsakene til nedgangen.

- Økende lakselus-kostnader i Norge er en bekymring. Lakselus er næringens største utfordring. For å bekjempe denne, har Marine Harvest implementert en ny lakselus-strategi. Det er en sterk etterspørsel etter laks i Europa, og markedsbalansen for 2016 forventes å være stram, sier konsernsjef Alf-Helge Aarskog i en pressemelding.

Første kvartal hadde også en nedgang fra 912 millioner til 720 i år.