Fagorganisasjonen Delta og Region Midt inviterte i mars Eli Rygg for å foredra til sine medlemmer. Ettersom Rygg måtte avlyse har Delta Hitra nå fått pastor Egil Svartdahl til Meierisalen.

I foredraget ”Det gode kommer ikke alltid ovenfra” tar Egil Svartdahl tak i en av de vanskeligste av alle lederoppgaver: Kunsten å lede seg selv. I dette foredraget om selvledelse peker Egil Svartdahl på utfordringer og muligheter i en tid med store utfordringer og raskt tempo.

Åpent for alle

Egil Svartdahl er mest kjent som tv-pastor fra TV2, og har laget en lang rekke programmer om tro og livssyn. Han er også en mye brukt foredragsholder, både i næringslivet og i offentlig sektor.

- Foredraget i Meierisalen holdet 9. juni og er åpent og gratis for både medlemmer og ikke-medlemmer, melder Jorun Pedersen, hovedtillitsvalgt i Delta Hitra. Hun tar i mot påmeldinger til arrangementet.