I forbindelse med etebleringen av Blått kompetansesenter er en topptung delegasjon fra NTNU og Sør-Trøndelag fylkeskommune på todagers seminar på Frøya.

Gårsdagen ble brukt til bedriftsbesøk og orienteringer fra lokale gründere, som ga innblikk i hvilken utvikling næringslivet har hatt i øyregionen, hvordan de blå næringene dreininger fra å være erfaringsbaserte til å bli virksomheter der innovasjon, forskning og kunnskap står sentralt.

Blant andre møtte de Helge Gåsø, som fortalte om utviklingen og ekspansjonen i servicenæringene knyttet til havbruket. Gåsø påpekte at servicenæringene i dag har en andelsmessig større vekst både omsetningsmessig og i sysselsetting, enn selve oppdrettsnæringa.

I dag holdes seminaret i Frøya kultur- og kompetansesenter, hvor blant andre Bjørnar Johansen og Espen Arntsberg vil ha innlegg om hvordan Blått kompetansesenter kan bli sentralt for kompetanseheving i sjømatproduksjon, fylkesordfører Tore O. Sandvik vil snakke om hva en god havbruksutdanning vil bety for Norge, og NTNU-rektor Gunnar Bowin vil konkludere om NTNUS vilje til å møte framtida på kysten.

- For to uker siden åpnet vi Universitetsskole på Charlottenlund videregående sammen med NTNU. Nå har vi tatt med NTNU og rektor ut til øyrekka for å etablere Blått kompetansesenter sammen med næringslivet og skolene våre her ute. Det grønne skiftet vil komme i den blå åkeren. Da trenger vi mer kompetanse, flere ungdommer og ny forskning og teknologi. Dette er utrolig spennende, sier fylkesordfører Tore O. Sandvik til lokalavisa.

Fylkesordfører Tore Sandvik og stortingsrepresentant Eva Kristin Hansen
Prorektor Johan Hustad (til høyre) var blant flere NTNU-ledere som fikk et innblikk i hvordan næringslivet er i utvikling på kysten.