Jorid og Unni hentet fram både bobler og kake

foto