Stor Sula-applaus til Norges minste korps

Nyheter

Sørburøy skolekorps sine sju medlemmer skapte stor stemning blant nær 70 fremmøtte på Terna brygge. Forrige fredag kom korpset for første gang til Sula. Det frister til gjentakelse for begge parter, og korpset ble ønsket velkommen tilbake neste år.

Spesielt imponerte korpset med finalenummeret: "We are the Champions" av Queen.

Sulværingene og feriefolk organiserte en spontan innsamling til korpset med beskjed om de er ønsket tilbake. Korpset satte også pris på besøket. Det var deres første besøk på Sula. De ble også vist rundt om på fyret og besøkte også aktivitetsrommet på Sula rorbuer.

 

Artisten Dagfinn Gården har heller ikke spilt før på Sula selv om han har reist mye til Frøya.Han spilte til bryggedans på fredags kveld. En kort periode gikk strømmen og el-pianoet ble taust. Men som den returnerte entertaineren han er, tok Gården frem trekkspillet og dro i gang allsangen. Strømmen kom tilbake etter kort tid og sangen fortsatte inn i dansen.

Bilder: Merethe Wagelund

Dagfinn Gården