Frøyapolitikerne samlet mot rektors skolevedtak

- Vi kommer til å se at ungdommene forlater øyriket tidligere

Medlemmer og varamedlemmer i Frøya formannskap: Aleksander Søreng (Frp), Arvid Hammernes (V), Bjørnar Grutvik (Frp), Harald Aursøy (V), Knut Arne Strømøy (Sp), Martin Nilsen (H), Remy Strømskag (H), Kristin Reppe Storø (Ap), Torbjørn Måsøval (Ap) og Heidi Hallaren (Ap). 

Nyheter

- Her har rektor gjort et skrivebordsvedtak som ikke tar samfunnshensyn, sier Kristin Reppe Storø fra Ap. 

Alle de politiske partiene som i dag er samlet til budsjettmøte i Frøya formannskap står samlet mot vedtaket gjort av skoleledelsen ved Guri Kunna videregående.

Vedtaket om at studiespesialiserings-elevene skal gå førsteåret på Frøya for så å gå de to siste to årene på Hitra faller i svært dårlig jord. 

- Dette kan være starten på slutten på studiespesialisering på øyene, mener Sps Knut Arne Strømøy.

- Jeg tror elever både på Hitra og Frøya vil velge å søke seg på skoler innover i landet i stedet for å gå her. Øysamfunnene  vil tape på dette, sier Stømøy.

Meldingen om bestemmelsen kommer midt i budsjettdebatten, og er samtaletema i første pause i etterkant. Og partiene er enige: "Dette kan vi ikke akseptere".


 

- Med skrivebordsvedtak mener jeg blant annet at det ikke tar hensyn til den veksten vi har i samfunnet. Og dette går rett i tema dere i Hitra-Frøya tar opp nå, om hvordan Trøndelag skal bidra til å brødfø verden i framtida. Det er kun sett på elevtallene slik de er nå.​ Dette vedtak er gjort ut fra at søkermønsteret ikke endres, men det vil det. Vi vil se at ungdommene forlater øyriket tidligere, sier Kristin Reppe Storø, som sier at lokalpolitikerne vil forfølge saken opp mot politisk nivå i Fylkeskommunen.