Vil se på avvikling av Froan Kapell

Tar bort oppussingspenger.

Sauøya med Froan Kapell 

Nyheter

I forslaget til investeringsplan for Frøya kommune var det lagt inn 2,5 millioner kroner i 2019, til oppussing av Froan Kapell på Sauøya. Formannskapet valgte i sin budsjettbehandling å ta ut denne summen. Forslaget kom fra Ap, men et samlet formannskap stilte seg bak. Formannskapet ber samtidig om at det ses på kriteriene for avvikling av listeførte kirkebygg.

Froan kapell  ble bygget i 1904, da Sauøya var væreiersete i Froan. Sauøya har i dag ingen helårs-innbyggere.