Ny bok om dialektene

Språket her ute endrer seg fortere enn mange andre steder

Nyheter

I moderne tid brukes navnet Fosen mest om halvøya som ligger nord for Trondheimsfjorden og er heim for ca. 20 000 fosninger. Men tidligere strakte Fosen seg utover et større område og det snakkes fosenmål også på Hitra og Frøya, i Hemne, Snillfjord og Agdenes i tillegg til Fosenhalvøya.

Fosen har tradisjonelt vært omgitt av mye båttrafikk, sildefiske og sesongarbeidere.

- Denne utbredte trafikken påvirker språket, slik at det endrer seg fortere enn mange andre steder. Det gir slipp på mange særegenheter og blir mer likt språket i områdene rundt.

Det opplyser utgiver Museumsforlaget av den nye boken “Fosenmåla”.

I “Fosenmåla” gir de fire forfatterne og framstående språkfolkene Kristin Melum Eide, Arnold Dalen, Tor Erik Jenstad og Ola Stemshaug et innblikk i dialektene på Fosen, inkludert Hitra og Frøya.

Fyldig ordliste

 Museumsforlaget opplyser at det er ganske store dialektforskjeller mellom de ulike distriktene.

- Forfatterne har studert Fosen-dialektene som språksystem, og særlig sett på ulike konstruksjoner som er ganske eksotiske, sett fra standardmåla bokmål og nynorsk.

“Fosenmåla” har ei fyldig samling med ord som oppfattes som ganske særegne for Fosen. Og ei oversikt over hvordan fosenmåla ligner på og skiller seg fra dialektene rundt, både i sør, nord og øst over grensa til Sverige.

Boken er krydret med historisk materiale: rim og regler, skrøner, viser og ordtak. I tillegg er den rikholdig illustrert med dialektkart, sjøkart og gamle og nye bilder fra Fosen.