Landets mest omtalte brannstasjon?

Kan flytte brannbilene inn til jul

Nyheter

Byggherren har satt sluttstillingsdato for den nye brannstasjonen på Siholmen til 18. desember.

- Det betyr at hvis det ikke oppdages noen feil eller mangler da, og vi har mannskap nok til å gjøre flyttingen, så kan vi være inne til jul, sier varabrannsjef Johan Pettersen i Frøya brann og redning.

Han forteller at alt av utstyr, bekledning og biler må flyttes samtidig. Derfor må mannskapet være med på flyttingen.

Den gamle brannstasjonen ligger også på Siholmen. Når de nå flytter noen hundre meter nærmere veien, flytter de inn i det som kan være ett av landets mest omtalte brannstasjoner de siste årene. Etter at politikerne brukte flere år på å bestemme hvor stasjonen skulle ligge, og bygget begynte å komme opp, kom de folkelige reaksjonene på utseendet. Etter blant annet en underskiftsaksjon med nær 1000 underskifter, kom kommunen og utbygger Frøy Eiendom til enighet om en fasadeendring fra et helt firkanta bygg til det som nå er kommet på Siholmen.

Oppdal

Vil ikke gå på noen frøyaflause

"Frøyakloss" og "frøyaflause" var ord politikerne på Oppdal brukte da de diskuterte ny brannstasjon i kommunen.