Hamos tar over slamtømminga

Nyheter

Frøya kommune har tildelt renovasjonsselskapet Hamos ansvaret for innsamling og behandling av alt septikslam i kommunen. Det medfører at heretter er det Norva 24 Miljøservice som vil tømme slamtankene på vegne av renovasjonsselskapet.

Hamos opplyser at de i løpet av kort tid starte tømmingen i henhold til oppsatte tømmeruter.

Selvkost

Fra før har Hamos ansvar for slamtømmingen i de ti andre kommunene som sammen med Frøya eier Hamos.

Frøya kommunestyre vedtok allerede i 2007 å tildele HAMOS enerett innenfor hele avfallsområdet. Slamtømmingen på Frøya har på grunn av kontraktsmessige forhold til annen entreprenør vært fulgt opp av kommunen selv.

 I vedtaket i Frøya kommune heter det at Hamos skal levere tjenesten til selvkost.

For kundene i Frøya kommune blir det ingen endringer i praksisen.

- Det eneste er at alt av spørsmål skal rettes til Hamos. Fakturering vil også skje fra oss, men gebyrene fastsettes som tidligere av kommunen, opplyser renovasjonsselskapet.

Slam til Verdal

Slam som samles inn i regi av Hamos kjøres til bedriften Ecopro As i Verdal, en bedrift Frøya kommune allerede er medeier i gjennom eierskapet i Hamos Forvaltning IKS.

Ecopro produserer biogass, og er med på å gjøre at om lag 100 bybusser i Trondheim kjører på miljøvennlig drivstoff.