Ove tar over etter Edvard

Ny daglig leder ved DalPro

Ove Haugen tar over som daglig leder ved DalPro. 

Nyheter

Hitterværingen Ove Haugen er ansatt som daglig leder i DalPro AS. Han tiltrer stillingen 1. august.

- Det var i alt 19 søkere til stillingen, opplyser styreleder i DalPro, Roger Antonsen

Ove Haugen har akademisk utdanning og lang erfaring fra det internasjonale legemiddelfirmaet Glaxo Smith Kline.  Han har arbeidet med salg, salgsledelse, produktlanseringer og har sittet i ledergruppen i Norge.

- Vi mener hans kombinasjon av forretningserfaring og forståelse samt hans mellommenneskelige kvalifikasjoner vil være en god match for den verdikjede nettopp DalPro står for, sier Roger Antonsen.

Pensjonist

Årsaken til at DalPro nå har søkt etter ny leder, skyldes at nåværende daglig leder Edvard Ulvan skal gå av med alderspensjon.

Edvard Ulvan 

 

- Det er et års tid siden jeg ga styret beskjed og datoen jeg går av er satt til 1.juni. Jeg blir å overlappe ny daglig leder i en periode før jeg slutter, fortalte Ulvan til lokalavisa HF i februar.

Nå har han sagt seg villig til å utsette sluttdatoen litt, slik at kan bistå den nye lederen i startfasen.

Spennende og variert

Ulvan startet å jobbe i Dalpro i 2009.

- Det har i høyeste grad vært en veldig spennende, variert og utfordrende bedrift å jobbe i, sa han i en samtale med lokalavisa HF tidligere i år.

Dette er DalPro:

Dalpro eies av kommunene Hitra og Frøya, og driver i dag en tjenesteavdeling og tre produksjonsavdelinger: Et vaskeri, en gård (med hjorteoppdrett, Gelice-produksjon og sommervedlikehold) og en gårdsmatavdeling med eget slakteri.

Dalpro organiserer av vel 30 faste tiltaksplasser innen attføring og rehabilitering, og ble i 2016 kåret til årets vekstbedrift. De har også vunnet uttallige priser for sine gårdsmatprodukt blant annet i NM og Det norske måltid.

I fjor ble det slaktet og foredlet i alt 220 hjort og 1460 villsau hos Dalpro.

Budsjettert omsetning er på om lag 23. mill. kroner i 2018.