Vil bygge om det tidligere pensjonatet

Tegning: Steinar Uddu - Sivilarkitekt 

Nyheter

Eileen Monica Munkvold ønsker å bygge om det som var Sula pensjonat til bolighus med to leiligheter. Bygget har ikke vært i drift som pensjonat på mange år, og det er for eieren uaktuelt å sette det i stand til det formålet. Forvaltningsutvalget i Frøya har gitt tillatelse til at eiendommen omdisponeres fra næring til bolig.