Får legge ut større flytekai i Dolmsundet

Nyheter

Tommy Wassæther har søkt om å få legge ut en større flytekai fra sin eiendom like ved Dolmsundbrua. Søker ønsket å kunne gi plass for åtte båter, pluss å legge ut bølgedemper. Adminsitrasjonen i Hitra kommune mener at området ligger godt til for å etablere småbåthavn, men at tiltaket krever reguleringsplan, og forslo at søknaden om dispensasjon ble avslått. I etterkant har søkeren redusert antallet båtplasser til seks.

Lokalpolitikerne i teknisk komite fant det riktig å gi dispensasjon.