Nådde ikke fram med flytekai-klage

Nyheter

Ole Steinar Holten og Liv Ellen Espnes fikk avslag på sin søknad om å legge ut flytekai på sin fritidseiendom ved Tuvneset på Frøya. Gjennom advokat har de påklaget vedtaket. I klagen bes det om at det gjennomføres befaring på stedet før endelig vedtak gjøres. Det vises til at det er essensielt med en alternativ adkomst til eiendommen, med sikker tilgang for båt. Det vises til at tiltaket gjelder en mindre flytebrygge som kun benyttes i sommersesongen og som lagres på land i vinterhalvåret. Klagerne mener det ikke er saklig grunn til å nekte dispensasjon.

Forvaltningsutvalget i Frøya har avvist klagen, som sendes over til fylkesmannen for endelig avgjørelse.