Ønsker ingen egen sykepleier for øyrekka

Nyheter

Lokalavisa har tidligere fortalt om at rådmannen ønsker å endre ordningen med skjærgårdssykepleier. Etter en evaluering av prosjektet som har gått i tre år, ble det foreslått at en sykepleier som skal ha eget ansvar for øyrekka, skal ha base på fast-Frøya, for bedre å kunne betjene alle øyene.Vil fortsette med skjærgårds-sykepleier

Men kan bli stasjonert på fast-Frøya.


Men hovedutvalg for drift har kommet til at man legger ned hele ordningen, og i stedet oppretter en ny helstilling som sykepleier for Frøya kommune.

"Befolkningen i øyrekka ytes sykepleiertjenester på lik linje med befolkningen på fast-Frøya" står det i innstillingen fra hovedutvalget. Saken blir behandlet i kommunstyret kommende uke.

Vibeke Pallesen Nordtiller, som har hatt stillingen i prosjektperioden, har sagt opp stillingen.


Skjærgårds-sykepleieren har sagt opp

- Evalueringen kommer for seint for min del