Få henvendelser til krisesenteret

Nyheter

- Det er gjennomført årsmøte for Krisesenteret i Orkdalsregionen. Tallene for 2017 viser lav bruk fra Hitra kommune, noe som vel også kan ses på som positivt, skriver Hitra kommune.

Kommunene er pålagt å ha tilbud om krisesenter og Hitra fortsetter samarbeidet i Orkdalsregionen.