Antall meldinger til barnevernet vokser: - Det er slik det skal være

Den avtroppende barnevernslederen oppsummerer to år med eget barnevern i Hitra.

Alexander Baklie takker for seg etter to år som leder i barnevernet på Hitra 

Nyheter

- Den viktigste endringen er at vi er blitt mer synlig. Vi er mer ute, og folk kommer og tar kontakt, sier Alexander Baklie, leder i barnevernet på Hitra.