Ballongbruk skal inn i politivedtektene

Nyheter

I forkant av 17. maifeiringen ble bruk av heliumsballonger diskutert politisk både på Hitra og Frøya. Begge steder ga formannskapene signal om at heliumsballonger ikke er ønskelig.

Hitra kommunestyre formaliserer nå sitt forbud. Vedtak ble gjort i siste møte, og forbudet skal inn i de lokale politivedtektene.

Vedtaket begrunnes med at helium er et knapphetsgode som bør brukes til forskning og medisin, og at heliumballonger ofte havner på avveie og bidrar til forsøpling av naturen.