Hitra trekker pengestøtte og selger aksjene etter fusjonen i Blått

- Gir et signal om at Hitra ikke vil være med på havbruksutviklingen, sier Dag Willmann, som beklager vedtaket.

Dag Willmann (arkivfoto) 

Nyheter

Hitra kommunestyre har behandlet sak om fusjonen mellom Trøndersk kystkompetanse og Blått kompetansesenter.

Behandlingen ble gjort i etterkant av at generalforsamlingene i de to utviklingsselskapene vedtok å fusjonere.

Hitra kommune er medeier i Trøndersk kystkompetanse, og kommunestyret mener fusjonen bryter med intensjonene som de vedtok i 2011.

Nå gjorde de et vedtak der de ber om at fusjonen ikke blir gjennomført.


 

I vedtaket heter det videre:

Under forutsetning om at fusjon med Blått Kompetansesenter AS likevel blir besluttet og gjennomført, så vil Hitra kommune:

a. Avhende sine aksjer til høystbydende, dog minimum lik 70% av det tilbudte fusjonsvederlag dvs. kr 140.000,- for Hitra kommunes aksjepost.

b. Si opp avtalen med Trønders kystkompetanse AS med umiddelbar virkning, og da med slik virkning at tilskuddet for 2018 på kr 300.000,- blir avkortet til kr 100.000,-.

Dag Willmann er styreleder i TKK, og kommunestyremedlem for Høyre i Hitra. Han ble kjent inhabil under behandlingen.

Han er i etterkant svært misfornøyd med vedtaket. Han påpeker at det som av kommunetyret omtales som tilskudd til selskapet, er betaling for tjenester som utføres i henhold til rammeavtalen. Men det er signalet om at Hitra kommune ikke ønsker å være med på den utviklingen som skjer innen havbruket, som han liker dårligst.

- Både Siva og fylkeskommunen støtter fusjonen, og det vil være Blått kompetansesenter som blir den sentrale aktøren for utvikling innen havbruket framover. Men med et slik vedtak, gir Hitra kommune et signal om at de ikke vil være med på det. Det beklager jeg, sier Dag Willmann.


Salmar etter avslag fra Siva

Vil realisere testsenteret selv

 

Som lokalavisa Hitra-Frøya tidligere har omtalt, fusjonerer de to innovasjonsselskapene Blått Kompetansesenter AS og Trøndersk kystkompetanse (begge med base i Blått kompetansesenter på Sistranda). Dette ble avgjort på generalforsamlinger i begge selskapene den 15. mai. Det overtakende selskapet blir Blått kompetansesenter AS.

Fusjonen er begrunnet i at selskapene vurderer det som hensiktsmessig for den videre utvikling av selskapenes formål å fusjonere virksomhetene.

Flere lokalt funderte bedrifter, med både Helge Gåsø og Kvarv, har tidligere i år gått inn med større beløp i Blått komptansesenter.

"Gjennom en emisjon i BKS AS tidligere i år, og nå denne fusjonen, vil BKS AS kunne involvere seg i større oppgaver innenfor både regional og nasjonal innovasjon," skriev styrelederne de to fusjonerende selskapene i en pressemelding.