- Eksisterende drift har allerede ført til dårlig tilstand i sonen rundt anlegget

Salmar-anlegg i Froan  Foto: Trond Hammervik

Nyheter

Fylkesmannen har sagt nei til at Salmar får utvide kapasiteten ved oppdrettlokaliteten Hallarøya i Froan.