- Summen står ikke i stil med det søppelberget som finnes her ute

Pengene strekker ikke til. I august avsluttes plastryddingen på Mausund

Pengene fra Miljødirektoratet strekker ikke til i forhold til det enorme volumet marint søppel i øyrekka. Mausund feltstasjon må derfor avslutte arbeidet i august, selv om de godt kunne tenkt seg å rydde lenger.  Foto: Odd Arne Arnesen

Nyheter

De har gjort en iherdig innsats og samlet inn kolossale mengder plast og annet avfall utenfor Frøya, kystrenovatørene og andre frivillige gjennom Mausund feltstasjons prosjekt "Marint søppel".

På grunn av havstrømmene er dette en av de områdene som er hardest rammet av marin forsøpling i Midt-Norge. Det flyter rett og slett av plast og andre miljøgifter i fjærasteinene våre. Lokalavisa HF og andre media har gjennom en rekke artikler dokumentere skrekkfunnene. De har det vært til å miste nattesøvnen av.
Fortsatt er det ufattelige mengder igjen, men oppryddingsarbeidet til kystrenovatørene avsluttes om kort tid.


Har samlet 120.000 liter plast i øyrekka

Har vært på gråten flere ganger  

Plastforurensingen i øyrekka går på følelsene løs.


Pengene er oppbrukt

- Vi blir de nødt til å avslutte ryddingen i løpet av august. Det bekrefter daglig leder ved Mausund feltstasjon, Odd Arne Arnesen.
Prosjektet fikk 2,8 mill. kroner av Miljødirektoratet i 2017. I år fikk de tildelt 2 mill. kroner.
- Det er nesten en million kroner mindre å rutte med, men vi har siden mars plukket nesten tilnærmet den samme mengden søppel som det første året vi fikk støtte. Det er fordi vi har jobbet mer effektivt og prøvd å tøye det så langt det går, men nå er pengene for 2018 oppbrukt.

Det var froya.no som først meldte at Mausund feltstasjon ikke har penger til videre plastrydding.

Det haster med å få avfallet ryddet opp, før det smuldrer til bittesmå plastbiter.  Foto: Alf Inge Fillingsnes

 

Skal det ryddes videre må det bevilges mer penger, sier Arnesen og tilføyer at summen til opprydding i Midt-Norge ikke står i stil med det søppelberget som finnes her ute.
- Vi har bare så vidt kommet i gang og pirket litt i toppen. Realiteten er at pengene tildelt for 2018 ikke strekker til i forhold til det enorme volumet marint søppel som ligger i øyrekka.


- Faktisk mye verre enn jeg hadde trodd

Støtter feltstasjonen med mye penger


Mikroplast i pattedyr og fisk

Det haster med å få avfallet ryddet opp. Mye av plasten er i ferd med å gå i oppløsning.
- Oppsmuldringen av plast går mye raskere enn hva forskerne har forutsett. Vær, vind og temperatur påvirker plastmaterialet, sier Arnesen.

Jordsjiktprøver tatt i øyrekka viser lag på lag med plast. Mikroplasten havner etterhvert i sjøen. Fragmenter av plast har blitt påvist i magesekken til pattedyr og fisk.

- Nylig ble 10 villakser undersøkt og det ble påvist plast i magesekkene til to av de ti villaksene. Sjømatnæringen vil vokse i framtiden og det er av alles interesse at marint søppel som ligger i skjærgården, skal bli ryddet opp.


Serie: Blir vi forgifta?

Da forskere åpnet magesekken på dyr og fisker, fant de en blanding av plastbiter og matrester

Fra lokale fiskere fikk forskere og elever en lange, en breiflabb, flere mink, en oter og en nise.


Representanter fra ledelsen i Naturvernforbundet, var på befaring ved Mausund Feltstasjon i slutten av juli. I følge Arnesen var deres umiddelbare reaksjon at dette er det verste tilfellet de har sett av mengder med marint søppel på kysten.

Tidkrevende og kostbar prosess

Kystrenovatørene har samlet inn nærmere 500 kubikk (500 000 liter) søppel så langt i år. I tillegg kommer annet stort avfall utenom. De har i løpet årets prosjektperiode ryddet 30 øyer. En utfordring med å rydde i øyrekka er store avstander.

Det er en kostbar og tidkrevende prosess å få søpla fra for eksempel Gjesingen til Mausund feltstasjon.   Foto: Peder Hilmarsen

 

- Det blir lange transportetapper med båt for å frakte søpla tilbake til basen på Mausund. Fordi de ikke har en spesialtilpasset båt må marint søppel hentes med pram.
- Den største prammen det er mulig å få tak i har en lastekapasitet på 12 tonn. Dette medfører mange turer med innhenting av avfall. Det er en tidkrevende og kostbar prosess. Blant annet har vi ryddet øyene omkring Gjesingen, ca. 10 nautiske mil fra Mausund feltstasjon. Med båt og en tom pram på slep i åpent farvann tar overfarten over 1 time. Returen tar ca. 2,5 time med fullastet pram, forklarer Arnesen.


Flere års arbeid gjenstår

Odd Arne Arnesen sier at det gjenstår flere år med plastrydding.
- Vi ser at det i tillegg har kommet et betydelig tilsig av søppel de stedene vi allerede har ryddet. Grovt beregnet har vi ryddet ca. ti prosent av alt marint søppel på Frøya, det gjenstår med andre ord mye tidkrevende arbeid. Skal Mausund Feltstasjon fortsette, må det på plass betydelig midler som også gjør at arbeidet kan effektiviseres og skape forutsigbarhet framvoer. Det vil ta flere år før øyene i skjærgården i Hitra og Frøya kommune vil være ferdig ryddet.