Ny rapport:

Laksetransport sjøveien kan være både lønnsom og klimavennlig

Administrerende direktør i Kystrederiene, Tor Arne Borge. 

Nyheter

Transport av laks på sjø er et lønnsomt alternativ til dagens lastebiltransport, både for oppdretter og miljøet, konkluderes det i den nye rapporten.

Kystrederiene har gjennom Grønt Kystfartsprogram, vært eier av en samfunnsøkonomisk analyse for overføring av fisk fra vei til sjø. Analysen er gjennomført i samarbeid med DNV GL og Menon Economics.

Bedriftsøkonomisk lønnsomt

Rapporten som ble presentert under Arendalsuka viser at transport på sjø er et samfunnsøkonomisk lønnsomt alternativ til dagens lastebiltransport.

Den viser også at godsoverføring fra land til sjø vil kunne være bedriftsøkonomisk lønnsomt både for havbruksnæringen og for transportleverandøren, samtidig som klimagassutslippene vil reduseres med over 70 prosent, sammenlignet med dagens lastebilsystem.


Håper disse tre første containerne er starten på noe stort

Terminalarbeiderne roser initiativet og håper dette er starten på noe stort.

 

- Dette viser at sjøtransport kan spille en viktig rolle for å kutte klimagassutslippene i transportsektoren i Norge. Men for at det skal skje, er riktige rammevilkår avgjørende, sier administrerende direktør i Kystrederiene, Tor Arne Borge.

20-30 % lavere transportpris

De bedriftsøkonomiske effektene av overgang til sjø vises vil være at lakseeksportørene kan forvente 20-30 prosent lavere transportpris fra slakteri til marked, samtidig som løsningen vil kunne være bedriftsøkonomisk lønnsom for transportørene.

- Godsoverføringen vil også fjerne henholdsvis 4.700 og 12.600 langtransporter med lastebil årlig, samtidig som klimagassutslippene vil reduseres betydelig, påpeker Borge.

Statssekretær Roy Angelvik (FrP) tok seg også ein tur om bord for å få med seg foredraget. Her flankert av Tor Arne Borge, adm. dir. i Kystrederiene (t.v.) og Oskar Grimstad, styreleder i Kystrederiene (t.h.). 

 

Superkjøl er fremtiden

Den reduserte transportprisen fremkommer ved at transportkostnadene i kjeden blir 10-15 % lavere sammen med 10-15 % økt transporteffektivitet, fordi is til kjøling av laksen underveis kan elimineres ved bruk av superkjøling.


 

Sjøtransporten tar lengre tid enn ved bruk av lastebil, men Kystrederiene  mener den ekstra transporttiden vil mer enn kompenseres ved den økte holdbarheten.

Deler av den samfunnsøkonomiske lønnsomheten av overgangen, kommer som følge av bruk av superkjølteknologi. Denne teknologien, i tillegg til økt holdbarhet vil innebære effektivitetsgevinster for både sjø- og biltransportløsningen.

Ettersom man per i dag i liten grad transporterer fisk sjøveien, samt at det krever en viss teknologi for å oppnå den skisserte lønnsomheten, vil det være en krevende etableringsfase for den sjøbaserte løsningen.

- Grønt kystfartsprogram er en pådriver for morgendagens løsninger innen sjøtransport. Samtidig er det svært viktig at politikerne følger opp med intensiver for å kunne realisere potensialet i næringen, oppsummerer administrerende direktør i Kystrederiene, Tor Arne Borge.