Havbruksfondets tildeling er klar:

Frøya og Hitra får til sammen over 164 millioner kroner

Statssekretær Roy Angelvik   Foto: Anders Furuset

Nyheter

Statssekretær Roy Angelvik er glad for å kunne fortelle hvilke summer som i oktober sendes ut til havbrukskommunene Frøya og Hitra.

Etter årets to hovedrunder med auksjonering av oppdrettskonsesjoner er det klart at staten fikk cirka 3,9 milliarder kroner. Med fordelingsnøkkelen som er utformet etter hvor mye laks som produseres totalt i de forskjellige kystkommunene, var det klart at Frøya kommune ville få den største summen. Hitra er nummer tre. Og summene ble langt høyere enn den Angelvik og tidligere fiskeriminister Per Sandberg antydet i vinter.

  • Frøya får utbetalt den nette sum av 102. 964.980 kroner
  • Hitra får 61.539.071 kroner
  • Snillfjord får ca 22 millioner kroner

Vertskommunene til landets oppdrettsnæring får 70 prosent av totalsummen, fylkeskommuner får 10 prosent, og de resterende 20 prosentene blir værene i statskassa.

 Totalt er det 160 kommuner som får penger fra havbruksfondet.

- Dette ble mer enn dere antydet i vinter...

- Da jeg og Per Sandberg gikk ut med tall da, var det utgangspunkt at man ville få 120.000 kroner per tonn som ble auksjonert ut. Vi endte opp med et snitt på 195.000 kroner per tonn. Vi så fort at dette ville bli mye penger, svarer statssekretær Roy Angelvik.

- Det er positivt at vi kan dele ut så mye penger til oppdrettskommunene, og det er ekstra positivt at dette synliggjør at det å ha oppdrettsnæring gir noe direkte tilbake til lokalasamfunnene. Vi vet hvor mye næringa betyr i våre kommuner. Nå synes jeg ordførerne og de som har styrt i disse kommunene kan klappe seg på skuldra for at de har vært så framsynte og offensive i forhold til å ha oppdrett, sier Angelvik.

Statsekretæren forteller at pengestrømmen ikke stopper med dette. Det er fortsatt en rest-auksjon igjen, som vil gi penger etter den samme fordelingsnøkkelen. Og han tror det kan bli en god, ny runde med auksjon om to år.

Veksten i næringa styres etter trafikklysmodellen som ble innført for få år siden. Hvis nye områder langs kysten får grønt lys, pga av bedret miljø- og lusesituasjonen, kan det bli konsesjoner å auksjonere ut.

- Det ser ut som det går bedre og bedre. Ikke minst ser det ut som aktørene som er i de samme områdene, er blitt flinke til å samarbeide om å forebygge, sier Roy Angelvik.