Drar opp 50 kilometer med rør

Frøy Akvaservice i gang med å fjerne restene etter den første vannledninga til Froan.

Dykker Patrik Jambor gjør en jobb både under overflata og ombord i "Siljo Master"  Foto: Stein Olav Sivertsen

Nyheter

På midten av 90-tallet ble det lagt en vannledning mellom Vikasundet på Fast-Frøya til Sørburøya i Froan. Denne kom ut av drift tidlig, og for ti år siden ble den trasseen som nå kobler Gjæsingen, Sørburøya og Sauøya til Frøyas kommunale vannverk, lagt for første gang. Men den første blybelagte ledningen har bare ligger der på havbunnen. Nå har Frøya kommune tatt sitt miljøansvar, og hyret inn Frøy Akvaservice til å få den opp av sjøen. Dette er en litt ny type jobb for dykkerne og sjøfolka i Frøy akvaservice.