Rådmannens mann søker permisjon - men ikke sikkert han får

arkivfoto: Geir Meland i møte i forvaltningsutvalget.  

Nyheter

Geir Meland er fast representant i Frøya kommunestyre og nestleder i kommunens forvaltningutvalg. Han er gift med kommunalsjef Beathe Sandvik Meland, som er konstituert som rådmann i Svanhild Mosebakkes sykefravær.

Han har nå levert søknad om å bli permitert fra alle politiske verv så lenge hans kone fungerer som rådmann i den samme kommunen.

Med rådmannen inhabil til å behandle denne søknaden, er det ordføreren som legger fram saken til politisk behandling. Hun vurderer det slik at situasjonen ikke gir grunnlag til permisjon i følge kommuneloven. Det vises til at punkt som sier :

 "Selv om det er tale om «uforholdsmessighet», er det ikke gitt at man har krav på fritak".

Saken legges fram uten forslag til vedtak.