Mannskaps- og ansvarsforflytning innad i nye Hitra+Snillfjord

Snillfjord kommune deles i tre fra nyttår 2020. Den nordvestre delen skal fra da tilhøre nye Hitra kommune.  Foto: omh

Nyheter

Hitra og deler av Snillfjord blir som kjent til nye Hitra kommune fra 1. januar 2020. Kommunene har forlengt begynt å samordne en del tjenester.

- Det er nå knyttet kontakt mellom alle tjenesteområdene og man er i ferd med å lage en prosjekt-/fremdriftsplan. Man har rimelig god oversikt over hva som må på plass og vil etter hvert få et estimat på tids- og ressursbruk, refererer fellesnemnda fra møtet denne uka.

Den politiske fellesnemnda mellom kommunene, har jevnlig møter. Fra sist møteprotokoll kan vi lese:

"Bemanningssituasjonen i Hitra og Snillfjord. Rådgiver digitalisering og innovasjon Mette Olsen sa opp sin stilling etter 2 mndr. Hun vil ikke bli erstattet. I stedet forsterker vi i bunnen og omdisponerer de ansatte vi allerede har på IKT og Kommunikasjonsområdet. Postjournal og arkiv har for tiden et bemanningsmessig hull. Her forsterker vi med en prosjektstilling og benytter oss av tilbud om å kjøpe bistand fra Snillfjord til å legge opp arbeidet på en forsvarlig måte."


Totaltrafikken på Lakseveien på god vei mot tredobling

Før kunne en ansatt se TV innimellom kundene, men nå må bensinstasjonen ha flere på vakt

 

Fellesnemnda har også blitt orientert om at det er en del utfordringer innen omsorgssektoren i Snillfjord.

-  Dette kan løses ved at Hitra overtar ansvaret for Bolig Sunde og hjemmesykepleien i området som skal sammenslås med Hitra. Dette i form av vertskommuneavtale og med kostnadsdekning fram til 1.1.2020, heter det i orienteringa fra prosjektleder.

I fellesnemnda Hitra Snillfjord sitter Ole L. Haugen (Ap, leder), John Lernes (Ap, nestleder) og politikerne Eldbjørg Broholm (Ap), Dag Willmann (H), Lars Erik Strand Vitsø (Ap), Nina Astrid Mjør  (Sp) samt ansatterepresentantene Wenche Lervold Helsø og Kari Monica Johansen.