Historisk bygg får navn etter legendarisk kvinne

Nyheter

Sula bo- og servicesenter ble lagt ned i 2000. Da hadde sykestua vært en helseinstitusjon på Sula i over 50 år. Etter nedleggelsen har bygget vært forsøkt brukt til flere formål.