Sjelden gjest mesket seg med hasselnøtter på Straum

Den sibirske nøttekråka er trolig i ferd med å etablere seg på Hitra.

Bjørg Støen 

Den sibirske nøttekråka er på størrelse med ei kaie, og livnærer seg på frø fra sembrafuru og hasselnøtter.  Foto: Bjørg Støen

Nyheter

På seinsommeren 1995 invaderte en mengde nøttekråker fra Sibir Trondheim og Trøndelag. Trolig var det matmangel som førte fuglene vestover. Spesielt i Trondheim fant de trær de kjente hjemmefra, da plantede sembrafuruer hadde vokst seg store, med gigantiske kongler og frø som er mye større enn fra våre furuer.