HUR diskuterte mobilbruk i skolen

Dette mener de om mobilfri skole

Hitra ungdomsråd (HUR) 2017-2018: Adrian Flathagen Selsbak, Kevin Hjertås Nielsen (leder), Frida Schjetne Johnsen, Petter Angelvik, Vetle Øverland Rømuld, Anfal El Yamani og Jo Lie Rønningen. Ikke til stede da bildet ble tatt: Steinar Fjeldvær og Sandy Köckeritz. Foto: Hitra kommune. 

Nyheter

I det siste møtet i Hitra ungdomsråd(HUR) ble det fra oppvekstkomiteen fremmet et ønske om at HUR sa sin mening om temaet: Mobilfri skole - er det veien å gå ?

HUR diskuterte saken i møtet og kom frem til at det er forskjell på videregående og ungdomsskole.

- For videregående skole er ikke dette et behov. Når det gjelder ungdomsskolen mener HUR at man ikke har behov for å bruke telefon på skolen, men de liker ikke og har ikke tillit til systemet hvor de leverer fra seg telefonene til skolen. De er ikke fornøyd med dagens system skolen bruker for å oppbevare telefonene. De bekymrer seg for tyveri. Tiltak: De ønsker å oppbevare telefonene sine selv, men ikke bruke den i løpet av skoledagen, mener HUR.


Mobilfritt på skolen, er det bra eller dårlig? Dette mener elever og lærere

Slik opplever elever, lærere og skoleledelsen den nye ordningen.