Får fullføre næringsbygg i Mausund havn

Nyheter

Tommy Sørgård (Mausund Eiendom AS) har startet arbeidet med å rive to bygg, og sette opp et notbøteri på tomta i Mausund fiskerihavn. Byggetillatelser ble gitt i 2016. Men på grunn av innskjerpingene i strandsoneloven, må det søkes om dispensasjon, selv om tiltaket er helt i tråd med reguleringsplanen for havna. Forvaltningsutvalget i Frøya kommune ga dispensasjon i siste møte.