Får sette opp brakkebygg

Dalpros vaskeri på Siholmen 

Nyheter

Dalpro skal bygge nytt vaskeri på Frøya. Men dette er ikke beregnet å stå ferdig før om to år. I mellomtida har bedriften behov for å frigjøre plass på vaskeriet på Siholmen, og søker om å sette opp et brakkebygg til kontorformål, inntil vaskeriet.

Forvaltningsutvalget i Frøya har gitt dispensasjon til dette.