Her kan det bli sjønære boliger

Fredagsvika, retning Sistranda 

Nyheter

Kommunedelplanen for Sistranda og Ervika er nå endelig vedtatt.