Får fradele tomt til eldre våningshus

Nyheter

Lisa Oddny Fillingsnes Grytvik ønsker å fradele tomta til et eldre våningshus som står på eiendommen på Fillingsneset. Søkeren vil selge det gamle huset til interessenter som ønsker å sette det i stand. Eiendommen ligger i et landbruks- natur- og friluftslivsområde (LNF) der fradeling kom tillates til stedbunden næring (jordbruk). Administrasjonen i Frøya kommune vurderer at en fradeling ikke vil påvirke landbruksinteressene i området negativt, og anbefaler at det gis dispensasjon til fradeling. Forvaltningsutvalget I Frøya ga i siste møte denne tillatelsen.