- Froan er et nasjonalt ansvar

Lokale partifeller fikk med seg stortingsrepresentantene til feltstasjonen.

Odd Arne Arnesen orienterer stortingsrepresentantene Sivert Bjørnstad (Frp) og Mari Holm Lønseth (H). 

Nyheter

Stortingsrepresentantene Mari Holm Lønseth (H) og Sivert Bjørnstad (Frp) var i helga på privat tur til Mausund. Men lokale partifeller sørget for at de fikk en grundig orientering om Mausund feltstasjon og plastforurensningen på kysten, mens de var der ute.

- Det er tverrpolitisk enighet om at plastforsøplinga er et stort problem som må løses. Det handler om hvordan man skal skaffe midler til å løse det. Derfor ville vi at stortingsrepresentantene skulle få en god innføring, og som vanlig så leverte Odd Arne Arnesen fra Mausund feltstasjon er solid og god orientering, forteller Remy Strømskag fra Frøya Høyre.

Han forteller at lokalpolitikerne som var med, ikke var enige i Lønseth og Bjørnstad umiddelbare forslag om at Frøya kunne bruke av havbruksfonds-pengene til rydding.

- Frøya har et stort etterslep på kommunens kjerneoppgaver. Dette skyldes at vi har vokst fort på grunn av veksten i havbruksnæringa. Vi mener at disse pengene må brukes til å fylle hullene vi har i kjerneoppgavene, ikke til søppelrydding, sier Strømskag, som håper at stortingsrepresentantene ser at staten har et ansvar.

Stortingsrepresentanene sammen med lokale partifeller og Odd Arne Arnesen fra Mausund Feltstasjon 

 

- Vi spilte inn det med Froan, som jo er et nasjonalt naturvernområde. Hvis f.eks Rondane hadde blitt utsatt for alvorlig forurensning, så ville man ikke sagt at det er kommunene som har ansvar for å rydde det opp. Jeg håper man innser at både stat og fylke har et ansvar for plastforurensningen på kysten vår, og at vi må løse dette sammen, sier Remy Strømskag.

Sivert Bjørnstad er enig i at Froan er et nasjonalt ansvar, og mener sammenligningen med Rondane er god.

- Hadde det skjedd noe der, så hadde det blitt slått storalarm, sier Bjørnstad.

- Staten har et ansvar for naturresservatet, og jeg håper miljømyndighetene legger merke til situasjonen i Froan, sier stortingspolitikerne, som mener det var nyttig å få en slik orientering

- Det er noe egen når man er der og får se, i stedet for å se om det i media. Jeg er en del på Mausund, og der legger man ikke så mye merke til det. Man tenker ikke på alle de ubebodde øyene som ligger rundt. Arnesen fortalte jo at over 90 prosent av plastavfallet kommer fra utlandet. Det som er klar er at dette er et internasjonalt problem, og at det må sterk lut til. Både for å få stoppet at det kommer mer, og til å fjerne det som er, sier Sivert Bjørnstad.


951 64 597 Trond.Hammervik@hitra-froya.no