Derfor utsetter Marine Harvest avgjørelsen om ny Hitra-fabrikk igjen

F.v. regiondirektør i region Midt, Asgeir Hasund, fabrikksjef Olaf Reppe og produksjonssjef Jim Lervik på Ulvan.  Foto: Lars Otto Eide

Nyheter

Marine Harvest utsetter Hitra–fabrikk igjen. Avgjørelse om bygging av ny fabrikk på Hitra blir ikke tatt før i 2019.

- På grunn av store investeringer på land og sjø i regionen den senere tiden, har vi vært nødt til å utsette avgjørelsen om det skal bygges ny fabrikk i området. Styret vil ta endelig avgjørelse om det skal bygges ny fabrikk i løpet av 2019. Vi har derfor bedt Hitra kommune om forlengelse av kontrakten på tomta frem til april 2020, forteller kommunikasjonssjef Ola Helge Hjetland til lokalavisa Hitra-Frøya.

Selskapets representanter har i dag vært på Hitra for å orientere de ansatte på Ulvan og kommuneledelsen.

- I den kommende tiden vil det uansett gjøres nye investeringer på dagens fabrikk, som blant annet montering av ny filetlinje. I tillegg gjøres det andre nødvendige utbedringer. Det er selvsagt beklagelig at denne prosessen tar tid, men fabrikken på Ulvan er svært veldreven og effektiv, og vi berømmer alle ansatte for innsatsen de siste årene, sier Hjetland.

Fabrikksjef Olaf Reppe ved Ulvan sier han ikke ønsker å kommentere beslutninga utover det selskapet sentralt sier.


 

Marine Harvest var det første lakseselskapet som signerte kjøpsavtale med Hitra kommune om tomt på det nye industrianlegget på Jøsnøya, men har siden søkt om - og fått godkjent - forsinket byggestart. 15. november går den nye byggestart-fristen fra Hitra kommunes politikere ut. Det er denne fristen selskapet nå vil forlenge ytterligere.


Sammenslåing fører til spekulasjoner om planer for nytt slakteri og flytting av administrasjon

Marine Harvest varsler sammenslåing av region Midt og region Vest.


- Vi hadde selvsagt håpet at det framkom en positiv investeringsbeslutning i dag, men jeg opplever dagens møte som at det ikke handler om det skal bygges, men om når, sier ordfører Ole L. Haugen i en kommentar til dagens nyheter. Han har selv vært i møte med Marine Harvest-ledelsen i dag.


 

Lokalavisa har i ettermiddag også fått et intervju med regionsjef Asgeir Hasund om selskapets framtid i øyregionen. Det kan du lese her: