Folketallet vokste også i tredje kvartal

Den ene kommunen med 11 - den andre med en.
Nyheter

Ferske tall fra Statistisk sentralbyrå viser at det ble 12 flere øyværinger i løpet av årets tredje kvartal. 11 av disse kom på Hitra, mens Frøya måtte nye seg med en ny frøyværing i løpet av kvartalet.

HITRA

I løpet av tredje kvartal ble det født 9 hitterværinger. Samtidig døde 17 slik at Hitra fikk et fødselsunderskudd på åtte.

Veksten på Hitra skyldes stor netto innflytting. Hele 100 personer flyttet til kommunen, mens 81 flyttet den andre veien - altså en netto innflytting på 19.

Dermed økte folketallet på Hitra med 11 siste kvartal, og det er dermed nå 4.666 hitterværinger.

FRØYA

På Frøya ble det i løpet av juli, august og september født 18 unger. I samme periode gikk 17 bort slik at fødselsoverskuddet ble på kun 1.

Samtidig flyttet 82 personer til øya- og like mange flyttet fra øya. Frøya fikk dermed en folkevekst på 1 i tredje kvartal.

Med dette er det nå registrert 5.032 frøyværinger.

SNILLFJORD

I Snillfjord ble det født tre nye innbyggere, mens en døde. 25 flyttet hit, mens 17 flyttet ut.

Summert ble det åtte nye snillfjordinger, noe som gjør at kommunen nå teller 996 innbyggere.

Siden nyttår

Sammenligner vi de siste tallene med innbyggertallet ved årskiftet, viser det seg at Frøya i løpet av årets første ni måneder har fått 70 nye personer.

Hitra har siden nyttår vokst med 18, mens Snillfjord har blitt 9 flere.