Får gjenbygge det som brant, men må rive det som ikke brant

Nyheter

I april i år brant et naust ned på Sæbuøya ved Kvenværet. Nå søker eier Erik Dyrkoren om gjenoppbyggelse av naustet. Samtidig søker han om ettergodkjenning av en platting som er bygget mellom naustet og flytebrygga, samt for flytebrygga, som ikke er omsøkt tidligere.