Dette huset ble solgt i høy prisklasse

Se oversikten over eiendommene som skiftet eiere på Hitra i november.
Nyheter

I kartet finner du komplett oversikt fra Kartverket over eiendommer solgt og overdratt i Hitra kommune i november 2018.