Nattestenger to Laksevei-tunneler hele denne uka

Valslagstunnelen. 

Nyheter

Både Valslagstunnelen og Fenestunnelen på Fv 714 (Lakseveien) blir stengt pga vedlikeholdsarbeider om nettene hele denne uka.

Tunnelene stenges kl. 22 både mandag (3. des), tirsdag, onsdag, torsdag og fredag - og åpnes igjen påfølgende morgen kl. 06.

Det blir gjennomslipp av biler kl. 23:00, 00:00, 02:00 og 04:00