Tungbilene fikk mer trøbbel utover kvelden

Flere større kjøretøy står i Eidsbakken. 

Nyheter

Glatte veier førte tidlig tirsdag ettermiddag til problemer langs enkelte veier på Hitra. - Entreprenøren er klar over værsituasjonen og er ute nå, sier operatøren ved vegtrafikksentralen til lokalavisa ved 15:30-tida. Da sto et par skolebusser og anleggslastebiler i Eidsbakken (mellom Fillan og Ansnes). Det skal være såpass glatt på stedet at det er vanskelig å stå på beina, fortalte folk på stedet.


 

Senere på kvelden, mens snøværet økte på, fortsatte problemene for tungbiltrafikken. Ved 22-tida forteller politiet om flere trailere som har problemer med å komme fram eller har kjørt av veien på Fv. 714 mellom Orkanger og øyregionen.

- Bilbergere arbeider på strekningen. Det er ikke meldt om personskade, melder politiet ved 22-tida.

Lokalavisa fikk også melding om vogntog som sto ved Hallaren kirke for å legge på kjettinger.

Ser du noe i trafikken som andre bør vite?

Send tekst/bilde med kodeord HF TIPS til nr. 2399 eller til post@hitra-froya.no


  Foto: Syver Lie Rønningen

  Foto: Syver Lie Rønningen