Får utvide turistvirksomheten

Nyheter

Håkon Vikaskag ønsker å utvide sin turistvirksomhet på Svellingen med to nye utleiehytter, på grunn av økt etterspørsel. Området er delvis avsatt til boligformål, delvis LNF i kommuneplanens arealdel. Det ligger også i 100-metersbeltet til sjøen.

Forvaltningsutvalget i Frøya har gitt dispensasjon fra kommuneplan og strandsonelov, slik at utleiehyttene kan bygges