Nye kart avslører de lokale konsekvensene av stormfloa i nær framtid

2.500 bygninger på Hitra og Frøya kan bli stående i vann

Nye kart avslører de lokale konsekvensene av havnivå-stigning og stormfloa innen få tiår. Flere av dagens industri-områder vil slite, ikke minst mange hundre naust. Og enda verre blir det i uværs-perioder med stormflo.

2090: Store deler av Siholmen kan stå under vann ved stormflo i 2090. 

Nyheter

Siholmen, Gammel-Fillan, Nordskaget, Kjerringvåg, Hammarvika; Mausund - en rekke områder rundt Hitra og Frøya vil få utfordringer når havnivået stiger og stormfloene blir kraftigere de neste tiårene. Både dagens fabrikkområder og ikke minst mange naust-bygninger vil bli stående i vann.